Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 Witamy na stronie Okręgowego Urzędu Probierczego!

logo urzędu: kontur profilu rycerza z literą W wpisany w obręcz z nazwą urzędu na tle białoczerwonej flagi                     kontur budynków przy ulicy Elektoralnej

mapa Polski z naniesionym rozmieszczeniem poszczególnych jednostek: urzędów okręgowych, wydziałów technicznych oraz wydziałów zamiejscowych