Wniosek

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Instrukcja wypełniania Formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych:

Miniatura wniosku o wpis do rejestru znaków imiennych

Wniosek należy wypełnić czytelnie, w miejscach gdzie to możliwe, drukowanymi literami.

Dział I:

  • W polu 'Firma przedsiębiorcy' proszę wpisać pełną nazwę firmy zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej.
  • Wytwórca wyrobów z metali szlachetnych niewprowadzający do obrotu wytwarzanych wyrobów (np. działalność artystyczna) wypełnia tylko punkt 2.
  • Pod tabelą w punkcie 2. proszę podać numer telefonu do kontaktu.

Dział II:

  • W polach od 1. do 4. należy odręcznie narysować jeden lub kilka (w każdym polu po jednym) projektów graficznych znaku imiennego, który został wcześniej ustalony telefonicznie, bądź przez e-mail z Wydziałem Nadzoru Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie.

 

Pliki do pobrania:

  1. Formularz wniosku o wpis znaku imiennego do rejestru (.pdf)
  2. Formularz wniosku o wpis znaku imiennego do rejestru (.doc)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Data utworzenia:2016-08-24
Data publikacji:2016-08-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Zglenicki
Liczba odwiedzin:4613