Przesyłki kurierskie

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Tryb przesyłania wyrobów do zbadania i ocechowania w formie przesyłki kurierskiej lub za pośrednictwem poczty

Klient dokonuje:

 • doboru firmy spedycyjnej;
 • określenia wartości przesyłki;
 • sposobu zapakowania wyrobów;
 • opłaty z góry za przewóz tam i z powrotem (wraz z kosztami ubezpieczenia).

W przypadku korzystania z tego trybu zgłoszenia wyrobów opłaty probierczej należy dokonać przelewem - najpóźniej w dniu wysłania wyrobów.

Uprzejmie prosimy o dokładne ustalanie masy wyrobów oraz precyzyjne obliczenie opłaty - z uwzględnieniem zasady, że zgodnie z przepisami należy ją obliczyć za każdy rozpoczęty gram partii wyrobów. W przypadku cechowania laserowego przy obliczaniu opłaty probierczej należy dodatkowo uwzględnić opłatę w wysokości 1,20 zł za każda sztukę (§ 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania - Dz.U. z 2012 r. poz. 998).

Czynności probiercze wszczynane są po zaksięgowaniu opłaty probierczej na koncie Urzędu.

Ewentualne nadwyżki opłat będą przesyłane z powrotem na konto klienta, natomiast niedobór opłaty wstrzyma realizację czynności probierczych do czasu uzupełnienia brakującej opłaty.

Przesyłka otwierana jest komisyjne (przez dwie osoby) w siedzibie Wydziału Technicznego lub któregoś z Wydziałów Zamiejscowych Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie. Z otwarcia przesyłki sporządzany jest protokół zawierający datę i godzinę jej dostarczenia oraz informacje o liczbie sztuk i masie wyrobów (w przypadku partii nie większej, niż 30 sztuk) lub o masie wyrobów (w przypadku partii, których liczba przekracza 30 sztuk).

Do przesyłanych wyrobów klient zobowiązany jest dołączyć wypełniony formularz z następującymi informacjami:

 1. imię i nazwisko właściciela firmy oraz jej nazwa;
 2. numer ewidencyjny nadany w urzędzie probierczym;
 3. adres zwrotny, na który należy odesłać przesyłkę (powinien być zgodny z danymi adresowymi znajdującymi się w ewidencji urzędu probierczego);
 4. informacja o liczbie sztuk i masie wyrobów;
 5. w przypadku wyrobów, w których przeważa masa elementów niebędących metalami szlachetnymi - informacja o masie metalu szlachetnego, która stanowiła podstawę do obliczenia i uiszczenia opłaty probierczej w formie przelewu;
 6. w przypadku wyrobów zgłaszanych z metkami lub opakowanych - informacja o masie netto wyrobów, która stanowiła podstawę do obliczenia i uiszczenia opłaty probierczej w formie przelewu;
 7. numer telefonu, pod którym można się skontaktować w sprawie badania i cechowania wyrobów w przypadku, kiedy pojawią się problemy;
 8. ewentualne dyspozycje w sprawie miejsca umieszczenia cech lub sposobu cechowania;
 9. czytelny podpis właściciela firmy lub osoby upoważnionej.

Cennik opłat wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r. poz. 998).

 

Pliki do pobrania:

 1. Formularz zgłoszenia wyrobów ze złota, platyny lub palladu przesyłką kurierską (.pdf)
 2. Formularz zgłoszenia wyrobów ze srebra przesyłką kurierską (.pdf)
 3. Formularz zgłoszenia wyrobów ze srebra powyżej 50 gramów przesyłką kurierską (.pdf)
 4. Formularz zgłoszenia stopu do ekspertyzy przesyłką kurierską (.pdf)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Data utworzenia:2015-05-19
Data publikacji:2015-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Zglenicki
Liczba odwiedzin:3768